Behandling

Ved første konsultasjon hos fysioterapeut starter vi med en samtale der aktuell plage og sykehistorie blir gjennomgått. Deretter følger en klinisk kroppsundersøkelse som danner grunnlaget for videre behandlingsforløp. Behandlingsform varierer ut fra hvilken problemstilling du har, og det kan for eksempel være leddmobilisering, bløtvevsbehandling, taping, trykkbølgebehandling og mer. Som oftest er en kombinasjon av behandling og egenøvelser det som gir best effekt på sikt, så du må være forberedt på enkel treningsveiledning underveis. Noen trenger 2-3 behandlinger for optimal effekt, mens andre trenger flere behandlinger over litt lengre tid. 

Som pasient ved Skansen legekontor har du også mulighet for samtidig konsultasjon med din fastlege og fysioterapeut. Ta kontakt dersom dette er aktuelt for deg.